תנאי שימוש:
אתר  make-cheese.comמאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לרכוש מוצרים ושירותים שונים ולתקשר מול החברה בנושאים מגוניים . השימוש באתר:  make-cheese.com מותנה בהשלמת תהליך רישום לאתר ואישור התיבה “אני מסכים לתנאי השימוש” ו/או התיבה “אני מסכים לתקנון האתר”.

אחרי קריאת התקנון ואישורו פירושו מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

נשמח לעמוד לשירותך:

לבירורים ושאלות ניתן לפנות להילה בטלפון – 053-4758083 או בצור קשר באתר.

תנאי השימוש- כללי : מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר ומי מטעמם.

רוכש בחנות: כל אדם המעוניין לרכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר ומבקש לרכוש מוצרים באמצעות כרטיס אשראי השייך לו ועל שמו (כמצוין בתעודת הזהות שלו(

תנאי השימוש חלק כללי – תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי ספק/יבואן/משתמש אחר ,וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי ספק/יבואן/משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.

אחריות – המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות, כמו כן מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר ובמוצרי החברה ו/או מכל סיבה שהיא.

שינוי תנאי השימוש – מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאי התקנון לפי שיקול דעתם הבלעדי, כמו כן ניתן להפסיק את מתן שירותי האתר בין אם ניתנה על כך הודעה למשתמש מראש ובין אם לא, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות.
מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות.

מיסים ומע”מ – הלקוח מאשר ומודע כי כל חוקי המיסוי החלים במדינת ישראל יחולו על פי חוקי אותה המדינה בה גר המזמין.

תצלומים באתר:

תצלומים באתר המופיעים בדפי המוצר מיועדים לצורכי המחשה בלבד.

במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות בדפי המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום.

במקרה של אי התאמה לא סבירה מתחייב ליידע האתר את המשתמש על הפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל.

קנייה באתר תנאי רכישה:

החברה מאפשרת לרוכש לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות על הרוכש להחזיק ברשותו ולהיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. כמו כן על הגולש להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה תחייב הרוכש.

במהלך הקניה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות ולעדכן את הפרטי הרוכש: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

הגשת פרטים אישיים כוזבים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב הינו עבירה פלילית וכנגד מגישי פרטים כוזבים ו/או עושי שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב יינקטו צעדים משפטיים. לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לחברה או לכל צד שלישי.

הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה, וכן ברישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. החנות לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.

במקרה שאזל המוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה או שלא נתקבל אישור לעסקה ע”י חברת האשראי עד 24 שעות מסיום הקנייה, תהיה רשאית החברה  להודיע ללקוח על ביטול העסקה, או בשינויה וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה טלפונית ,הודעת פקס ואו הודעת  סלולרית. במקרה כזה הלקוח לא יחויב.

אחריות על המוצרים:

החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שיגרם ללקוח במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שסופקו שהמוצרים שסופקו מקולקלים או לא תקינים, אלא אם אירע הפגם בשל רשלנות מצד החברה. במקרה זה תהא אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר בלבד.

אספקת המוצרים:

- חברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה/אישור התקנון, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר.

החברה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה. החברה לא תהיה אחראית על עלות המשלוח החוזר במידה וכתובת או מס’ בית או מיקוד לא נכונים.

לעניין זמן אספקה – נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע”י החברה.

החזרת מוצר:

אין החזרות על מוצרים הדורשים קירור כגון: עובשים, מחמצות, אנזימים ומוצרי קירור אחרים!

ניתן להחזיר מוצר מדף שנרכש באתר עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא במידה והתקיימו התנאים המצטברים הבאים;

 .1 המוצר הוחזר בשלמותו ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ו/או באריזתו.

.2  לא נעשה במוצר שימוש כלשהו

 .3 בכפוף לדמי ביטול כחוק ומדיניות החברה.

משלוח:

עלות המשלוח– מורכבת ממספר פרמטרים ומפורטת בדפי המוצר הקיימים באתר כמו כן משתנים ממוצר למוצר. (המחירים שקיימים באתר תקפים ונכונים מדינת ישראל וגבולות הקו הירוק בלבד(

משלוח בקירור – ישלח עם שליח אישי עד הבית או עד לדואר המקומי (בקיבוצים ומושבים בדואר נע). שירות השליחים יוצא בימים ראשון, שני ושלישי בלבד.

ניתן להוסיף 10 ₪ למשלוח ולקבל תיק צידנית עם קרחון ג'ל רב פעמי בפנים.

משלוח אחר – כל מוצר שלא נשלח עם דואר שליחים של דואר ישראל ,בדואר שליחים או חברת משלוחים אחרת יתכן והמוצר יגיע לנקודת איסוף חבילות או דואר מרכזית בישובים מרוחקים או מעבר לקו הירוק.

ביטול עסקה לעניין המשלוח – במקרה שכזה הלקוח ישלם את עלות המשלוח גם אם צוין כי המשלוח חינם בדף המוצר.

ביטול עסקה :

דרך ביטול עסקה– הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות פנייה דרך האתר, שיחת טלפון, הודעה בכתב, או הודעת פקס. ההודעה תכלול פרטי הרוכש כולל ת.ז. ומספר הזמנה ו/או חשבונית מס.

זכות הביטול – זכות ביטול עסקה תהא כפופה ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

דמי ביטול – דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר.

החזרת מוצר – המוצר יוחזר באריזתו המקורית לכתובת המופיעה באתר.

זכויות יוצרים:

אתר זה וכל המידע הכלול בו, לרבות הסימנים המסחריים, הוא זכות יוצרים של החברה. לא ניתן
להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, ליצור עבודות נגזרות, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים
באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של החברה. בנוסף הלוגו, הטקסט, הגרפיקה הסימנים
המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (להלן -“סימן מסחר”) הינם קניינה הבלעדי של החברה
(או שהיא בעלת הרישיון לשימוש בסימן מסחר זה) בין אם רשומים ובין אם לאו. אין באמור באתר
זה כדי להיות אישור או זכות להשתמש בסימן מסחר כלשהו של החברה ללא אישורה המוקדם
בכתב.

סודיות ופרטיות:

כל פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכו’) יישמרו ככל האפשר, במסגרת
האמצעים המקובלים לשמירה, בסודיות, במאגרי המידע של החברה.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר
ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע
גישה ממשתמש לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

דין ומקום השיפוט:

בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן – “המחלוקת”), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, לאחר ניהול הליך בפני הפוסק וכתנאי לכך, מוסכם כי לבית המשפט בתל אביב בלבד תהייה סמכות ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים. הדין שיחול הוא הדין הישראלי בלבד.

נשמח לעמוד לשירותך:

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לטלפון – 053-4758083 לשירות הלקוחות או בצור קשר באתר.